நந்திக்கடலே ஒரு உண்மைசொல்வாய் கவிதை தே.பிரியன்

வலி தாங்கி வலிதாங்கி … வாய் மூடி போனோம் விழி மூடி அழும் நீரில் கலந்தாகி போனோம் அழகான பெருவாழ்வு கடல்…

விழி.. கவிதைகலைத்தாயின்மகன்கலைஞர் தயாநிதி

இல்லாத போது இருந்தது. உண்மையில்… இனித்தது…. இருக்கின்ற போது இல்லாமல் போனது. உண்மையில் கசக்குது……. நிலையாக எதுவுமே இ்லாத போது பொல்லாத…