இளம் கலைஞை ரம்யா மணிவண்ணன் அவர்களின் பிறந்த நாள்வாத்து 24.03.2020

யேர்மனியி முன்சரில் வாழ்ந்துவரும் திரு.திருமதி மணிவண்ணன் தம்பதிகளின் சிரேஸ்ட பதல்வி செல்வி ரம்யா மணிவண்ணன் அவர்கள் 24.03.2020 இன்று தனது பிறந்தநாளை…

லயம் நுண்கலைக் கழக இயக்குனர் திரு.திருமதி கரவை யூரான்தம்பதிகளின் 18ஆவது திருமணநாள்வாழ்த்து 24.03.2020

யேர்மனியில் வாழ்ந்து வரும் லயம் நுண்கலைக் கழக இயக்குனர் திரு.திருமதி கரவை யூரான்தம்பதிகளின் 24.03.2020இன்று தமது 18ஆவது திருமணநாள்தன்னைதமது இல்லத்தில் பிள்ளைகள்…

பாடகர் ஐீவா செல்வரட்ணம் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 24.03.2020

யேர்மனி ஆண்ஸ்பேர்க்நகரில்வாழு்ந்துவரும் கறோக்கை இசைப்பாடகர் ஐீவா செல்வரட்ணம் அவர்களின் பிறந்தநாள் 24.03.2020ஆகிய இன்று தனது மனைவி. பிள்ளைகள். உற்றார், உறவுகளுடனும், நண்பர்களுடனுமாக…

பாடகர் சசிதரனின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து 24.03.2020

யேர்மனி டோட்முண்ட் நகரில் வாழ்ந்து வரும் பாடகர் சசிதரன் அவர்கள் 24.03.2020இன்று தனது பிறந்தநாளை மனைவி, பிள்ளைகள்,உற்றார், உறவுகள், நண்பர்கள், கலையுலக…