யா- ப- கழகத்தின் நுண்கலைத்துறையின் ஏற்பாட்டில் சினிமா – கற்றலும் படைப்பும்!

யாழ் பல்கலைக் கழகத்தின் நுண்கலைத்துறையின் ஏற்பாட்டில் சினிமா – கற்றலும் படைப்பும் என்ற தலைப்பில் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றேன்.முதன் முதல் திரைப்பட இயக்குனர் என்ற…