பிரென்சு பொது நூலகமொன்றில் குவிந்து கிடக்கும் தமிழ்நூல்கள் !!

மொழிகள் – நாகரீகங்களுக்கான பல்கலைக்கழக நூலகமான (Bibliothèque universitaire des langues et clivilisations) பிரான்சின் ‚BULAC‘ நூலகத்தில் தமிழ்நூல்கள் குவிந்து…

நாட்டுக்கூத்துக் கலைஞர் கொலின்அவர்களின் நேர்காணல் 14.11.2020 STS தமிழில் இரவு 8.00 மணிக்கு காணலாம்

தாயகத்தில் யாழ்பாணத்தில் வாழ்ந்து வரும் நாட்டுக்கூத்துக் கலைஞர் கொலின் அவர்களை ஊடகவியலாளர் ஆய்வாளர் முல்லைகமோன் அவர்கள் STSதமிழுக்காக கலைஞர்கள் சங்கமம் எணும்…

நேசங்கள்.

விதை நெல் போன்றது. சரியான போகத்தில் விதைப்பதில் குறியாயிரு.. பருவ கால மாற்றங்கள் மனதை குழப்பும் தெளிவாயிரு.. அறுவடை தேறும் வரை…

ஒளிப்பதிவாளர் திரு திருமதி ,கிரிதம்பதிகளின் திருமணநாள் வாழ்த்து: (11.11.2020)

யேர்மனி வாழ்ந்துவரும் ஒளிப்பதிவாளர் திரு திருமதி கிரி தம்பதிகளின் திருமணநாள் (11.11..2020) தமது இல்லத்தில் பிள்ளைகளுடனும்உற்றார் ,உறவினர்,,நண்பர்களுடனும் கொண்டாடுகின்றனர் இருமனம் இணைந்த…