உப்புக்காற்றின் இசைத் திறவுகோல் கலை ஊக்கியின் மாபெரும் மதிப்பளிப்பு

விழா“ஈழத்தின் மூத்த கலைஞர்கள் இளம் கலைஞர்கள் பலர் இணைந்து நூறைத்தொடும் பாடலாசிரியர் வடமராட்சி கிழக்கின் மருதங்கேணியை சேர்ந்த சகோதரர்எழுச்சிக்கவி யாழ் மருதன்…

அறிவிப்பாளர் ரி.சுதர்சன் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 22.02.2022

பிரான்ஸிலிருந்து ஒலிபரப்பான A.B.C வானொலி மற்றும் பாரிஸ் சுப்பர் ரியுனர் இசைக்குழுவின் அறிவிப்பாளர் ரி.சுதர்சன் அவர்களுக்கு 22.02.22 பிறந்தநாள் வாழ்த்துகள் பாரிஸ்…