தாயகப்பாடகர் சுகுமார் அவர்குளுக்கு கௌரவம் வழங்கலுடன்.பாரிஸ் நகரில் மாபெரும் இசைநிகழ்ச்சி.13.01.2019

  „மாவீரர் யாரோ என்றால்“,நிலவில் புதிய கவிதை எழுத“, நித்திரையா தமிழா“,ஆதித்தன் கரும்புலி வீணை“,தென்தமிழீழமும் எங்களின் கையிலே“,வீரத்தின் தாகம் தணியாது“,ஈடுவைத்து ஈடுவைத்து…

செல்வி. ராகவி பரதநாட்டிய ஆற்றுகை வெளிப்பாட்டுத்தேர்வு 12.01.2019

செல்வி. ராகவி பரதநாட்டிய ஆற்றுகை வெளிப்பாட்டுத்தேர்வு 12.01.2019 இவர் குரு : திருமதி. கிருஷ்ணபவானி சிறீதரன் மாணவியும் ஆவர் :(Varasithy Mahall…

சேவை நலப் பாராட்டு விழா அழைப்பிதழ் விழா நாயகன் உயர் திரு. ஐ.சிவானந்த

சேவை நலப் பாராட்டு விழா அழைப்பிதழ் விழா நாயகன் உயர் திரு. ஐ.சிவானந்தம் ( j/271)கிராம அலுவலர்) இடம்:=யா/இந்து தமிழ் கலவன்…