கலைஞை ஜான்சிராணி அவர்களின் பிறந்நாள்வாழ்த்து 07.02.2021

லண்டனில் வாழ்ந்து வரும் கலைஞை ஜான்சிராணி தனது பிறந்தநாளை அப்பா, அம்மா ,உற்றார் ,உறவுகளுடனும் ,நண்பர்களுடனும் தனது இல்லத்தில் சிறப்பாக கொண்டாடுகின்றார்,…

தபேலா வாத்தியக்கலைஞர் குகதாஸ்அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து‌ 07.02.2021

கொலன்ட் நாட்டில் வாழ்ந்துவரும் தபேலா வாத்தியக்கலைஞர் குகதாஸ்அவர்கள்07.02.2021ஆகிய இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகின்றார், இவரை ,மனைவி, பிள்ளைகளுடனும், உற்றார், உறவுகள், நண்பர்கள்,…

பாடகர் அன்ரன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து‌ 07.02.2021

யேமனி டோட்மூண்ட் நகரில் வாந்துவரும் பாடகர் அன்ரன் அவர்கள்07.02.2021ஆகிய இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடுகின்றார், இவரை ,மனைவி ரஜனி., பிள்ளைகள்அருண்,அபி, அனு,…