நம்மவர்களை நாம் அறிவோம் இசைக் குயில்  சந்தானலட்சுமி தம்பிராஜா!

கட்டைபறிச்சானின் அண்ணாவியார் மரபில் வந்த இசைக்குயில் சந்தானலட்சுமி.அண்ணாவியார் இ.நல்லதம்பி அவர்களின் இசை வாரிசு.இசையே மூச்சாய் வாழ்ந்தவர் அண்ணாவியார் நல்லதம்பி அவர்கள் .கருவிலே…

தமிழ் என்னைத் தவிக்க விட்டதில்லை… 

மருதாணியிட்ட கரங்களால் மாலை நேர மேற்கு வான்மங்கை  செங்கம்பளம் விரித்திருக்கிறள்… நீண்டு பரந்து கிடக்கும் இந்தக் கடற்கரை வெளிதான் என் தேடல்களுக்கு…

தபேலா வாத்தியக்கலைஞர் நடராஐா.மோகன் தம்பதியினரின் திருமணநாள்வாழ்த்து 20.02.2019

  சுவிசில் வாழ்ந்து வரும் தபேலா வாத்தியக்கலைஞர் நடராஐாமோகன் தம்பதியினர் 20.02.2019 ஆகிய இன்று திருமணநாள் தனை பிள்ளைகள், உற்றார், உறவுகள்,…

வெளிநாடு..!

அம்மாவின் அழுகையதை ஆற்ற முடியல அப்பாவின் வார்த்தைகளும் அங்கே புரியல அண்ணனோ பார்வையதை கடந்து எதுவும் பேசல ஆசை தங்கையின் பாச…