*****கல் மனிதா *****

வாய-சைத்து விட்டதும் வார்த்தைகள் வருவதால் , வரும் வார்த்தைகள் எல்லாம் வல்ல தேவாரங்கள் ஆகிடாது. * காய-ப்படுத்தி விடுகின்ற கடும் வார்த்தைகள்…

காதலி -இந்துமகேஷ்

வேலைக்குப் போய்விட்டு வந்த களைப்புத் தீர ஒரு சின்னக் குளியல் போட்டுவிட்டு மனைவியின் கைச் சமையலில் ஒரு பிடி பிடித்துவிட்டு சற்றுக்…

ஊடகவியலாளர் முல்லை மோகன் கணனி நுண்கலை வரை ஓவியம்

ஐரோப்பிய நாடுகளில் தமிழர்கள் கலைநிகழ்ச்சிகள் ஆலய விழாக்கள் தொலைக்காட்சி விளம்பரங்கள் இன்னும் பல நிகழ்வுகளை மனதிற்கினிய தனக்கேயுரிய பாணியில் தொகுத்து வழங்கும்…