யேர்மனியில் க. வாசுதேவனின் ‚பிரஞ்சுப் புரட்சி‘

கடந்த 11.02.2018 ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று க.வாசுதேவன் அவர்களுடைய ‚பிரஞ்சுப் புரட்சி‘ நூல் அறிமுகம் யேர்மனியில் நடைபெற்றது. நான் அங்கம் வகிக்கின்ற…

உள்ளதை நான் சொல்லி

உன் இரு விழியும் கருவறையோ.. உன் இருதயத்தில் குடி வரவோ.. உரிமையுடன் உனைத் தொடவோ.. உள்ளதை நான் சொல்லிடவோ… மண்ணில் எதிலும்…

**பூஜைக்கு வந்த பாதங்கள் **

தொட்டுப்பழகிய பின் தொலைந்திடும் காதலல்ல, தொட்டுப் பேசிடாத தொன்மைத் தூயகாதல் அது. . பட்டும் படாமல் எங்கள் பார்வைகளை பரிமாறி பரஸ்பர…