*****மைப் பெண்ணே *********

என்னால் வரையப்படாத எழில் ஓவியமே–மை பென்னால் வடிந்தொழுகிய பொற்க்காவியமே!உந்தன் -இரு கண்ணால் மயக்கி என்னை , கவர்ந்து இழுத்தவளே !! -பெண்…

தாளவாத்தியக்கலைஞர் திரு.தேவகுருபரனின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 21.06.18

தாளவாத்தியக்கலைஞர் அனைத்து தாளவாத்தியக்கருவிகளையும் மீட்டக்கூடிய கலைஞரும், தாளவாத்திய ஆசிரியராகவும் பணியற்றிக்கொண்டு யேர்மனியக்கலைஞர்களுடனும் யேர்மனியரிடையில் முன்னிலையான கலைஞருமான திரு.தேவகுருபரனின் இன்று தனது பிறந்தநாளை…