சிறுகதை தொகுதியும் முகவரி என்ற கவிதை வெளியீடு 10.10.2018

இன்று 10.10.2018 ஞாயிற்றுக்கிழமை யேர்மனியில் கேவலார் நகரில் எழுத்தாளர் கீதா பரமானந்தனின் சுவடுகள் என்ற சிறுகதை தொகுதியும் முகவரி என்ற கவிதைத்…

ஏசி.தாசீசியஸ் அவர்கள் பற்றிய ஆவண நூலும், மரியாதை நிகழ்வும் வாருங்கள்..17.06.2018

உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம்….. தலைநகர் பாரிசில்….எதிர்வரும் ஞாயிறு லாச்சபல் அருகே …..Salle Europe, Rue Pierre l’ermite, 75018 Paris „நாடகர்…