நடிகை றஞ்சினி யோகதாஸ் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 21.09.2018

யேர்மனியில் வாழ்ந்து வரும் நகைச்சுவை நடிகை றஞ்சினி யோகதாஸ் அவர்கள் 21.09.2018 இன்று தமது குடும்பத்தாருடனும் உற்றார், உகளுடனும், நண்பர்களுடனும் தனமது…

மெளனம் ஒன்றே எஞ்சுகிறது.

மெளனம் இறைவன் அருளிய உன்னத மொழி நாம் பிறந்த போதும் மண்ணில் இறந்த போதும் மெளனம் ஒன்றே எஞ்சுகிறது. மனதின் மூடி…

நாளைய தூண்கள்…

இடங்கள் தீர்மானிப்பதில்லை. மடங்களில் தவழ்ந்தவனும் நிமிர்ந்திருக்கின்றான்..! திடம் ஒன்று தான் புடம் போடுகின்றது.! நம்பிக்கை ஒன்று தான் நலன் காக்கின்றது..! வல்லவனுக்கு…

திருமதி பாமினி ரவிக்குமார்பிறந்தநாள்வாழ்த்து21.09.2018

மேயர்மனிமுன்சர் நகரிலஇவாழ்ந்துவரும் திருமதி பாமினி ரவிக்குமார் பிறந்தநாள்தன்னை கணவன் பிள்ளைகளுடனும் உற்றார், உகளுடனும், நண்பர்களுடனும் தனமது பிறந்தநாளை கொண்டாடும் இவ்வேளை இவர்…

இளம் கலைஞர் விருது பல்துறைக்கலைஞர் குமாரு யோகேசுக்கு 20.09.2018வழங்கப்படுள்ளது

இளம் கலைஞர் விருது பல்துறைக்கலைஞர் குமாரு யோகேசுக்கு 20.09.2018வழங்கப்படுள்ளது பல்துறைசக்கலைஞர் குமாரு யோகேஸ் அவர்களுக்கு கலைக்காவலன் விருது 16_9_2018… வவுனியா கலாச்சாரமண்டபத்தில்…