இந்தியாவில்நடைபெற்ற எடிசன் விருதுதில் சிறந்த பாடலாசிரியருக்கான விருதைபாடலாசிரயர் பாமினி பெற்றுள்ளார்

தென் இந்தியாவில் நடைபெற்ற 11 வது எடிசன் விருது வழங்கும் விழாவில் சிறந்த பாடலாசிரியருக்கான விருதை இராண்டாவது முறையாக பெற்றுக்கொண்டார் பாமினி…

unlock குறும்படம் பரிசில் திரையிடப்படுகிறது

ஈழத்து மக்களின் வாழ்வையும் வலிகளையும் சொல்லும் திரைப்படங்கள் உலகைச் சென்றடையும் புதியகாலமொன்றை நோக்கிய பயணத்தில் ஒரு நல்வரவாக unlock குறும்படம் அமைந்திருக்கிறது.தென்னிந்தியத்…