இல்லாத கடவுளும் இருக்கின்ற மனிதர்களும்! -இந்துமகேஷ்

  „ இன்னும் எத்தனை காலத்துக்குத்தான் இந்த மனிதன் தன்னைத்தானே ஏமாற்றிக்கொண்டு அலையப் போகிறான்? இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாகக் கற்பனை பண்ணிக்கொண்டு…

வேளாண்மை விளைகின்ற பூமி !

  மண்ணிலே கருவாகி மண்ணிலே உருவாகி மண்ணிலே மாண்டவன்தான் உழவன் -அவன் மண்ணுக்கும் மக்களுக்கும் தலைவன். வேளாண்மை விளைகின்ற பூமி விளைநிலமே…

தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்

தடைகள் தகரும் தலைகள் நிமிரும் நிலைகள் உயரும் நினைவுகள் நிஜமாகும் கதிரவன் விழிகள் விடியலை கொடுக்கும் அவலங்கள் அகலும்- என்ற நம்பிக்கையில்………

வணக்கம் ஐரோப்பா நெஞ்சம் மறக்குமா (2)தொடர்கள் பொங்கள்நிகழ்வாக STSதமிழ்Tv யில்

01.01.2019 இடம் பெற்ற வணக்கம் ஐரோப்பா நெஞ்சம் மறக்குமா நிகழ்வின் 2தொடர்களை 15.01.2019 பொங்கள் விழா நிகழ்வாக STSதமிழ்Tv ளில்  லைக்கா…