நோர்வே தமிழ்சங்கத்தின் 40 ஆண்டு நிறைவுவிழாசிறப்பாக நடந்தெறியது

நோர்வே தமிழ்சங்கத்தின் 40 ஆண்டு நிறைவுவிழாவில் அழகான இசைநிகழ்வில் பாடகர் கோகுலனும் அழைக்கப்பட்டு சிறப்பாக நடந்துள்ளது இதில் கலந்துகொண்ட பாடகர் கோகுலன்…

பல்துறை வித்தகர் ஸ்ரீதர் பிறந்தநாள் வாழ்த்து ( 10.05.2019)

S ஈழத்தில் கொம்பர் மூலையைபிறப்பிடமாகவும் யேர்மனியில் பல ஆண்டுகள் வாழ்து வந்தவரும் இப்போது லண்டனில் வாழ்ந்து வருபவருமன பல்துறைவித்தகர்ஸ்ரீதர் (10.05.2018)பிறந்த நாளைக்கொண்டாடும்…