தாளவாத்தியத்துறையில் வளர்வுகானும் இளைஞன் சந்துரு சிவகுமார்

யேர்மனி டோட்முண் நகரில் வாழ்ந்துவரும் இளம் கலைஞர் சந்துரு சிவகுமார் தன்னை வளப்படுத்தி நல்ல தாளவாத்தியக்கலைஞனாக திகள பலமுயற்சிகளில் எடுத்துவருகிறார்  .…

தனுவின் வரிகளில் மிக விரைவில் வெளிவருகிறது பஜாரிப்பெட்டை……….

தனுவின் வரிகளில் மிக விரைவில் வெளிவருகிறது பஜாரிப்பெட்டை………. தமிழன் 24 இன் தயாரிப்பில் உங்களை நோக்கி “ பஜாரி பெட்டை “…

முத்தமிழ் கலா மற்றத்தினர் முல்லைமோகனை வாழ்த்துகின்றனர்

யேர்மனியில் கலைவளம் உள்ள பகுதியாக விளங்கும் டோட்முண்ட் நகரில் சித்திரைப் புத்தாண்டுக் கலைவிழாவில் ஐந்து சாதனைக் கலைஞர்கள் கௌரவிப்பு 06.05.2017சனிக்கிழமை மாலை…

வருவார்கள்..!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

கேள்விகள் ஏராளம்.. பதில்கள் தெரிந்தும் விடையில்லை….! வீடுகள் தோறும் தோன்றா எழுவாயக தொக்கு நிற்கும் அப்பா வருவாரா? அண்ணண் அக்கா தம்பி…

„பனிவிழும் மலர்வனம் அத்தியாயம்-51

சங்கரின் மனமும் உடலும் சோர்வுற்றிருந்தது உண்மைதான். ஒரு கிழமைக்கு மேலாக அவன் வைத்தியசாலைக்கு போகாமல் வீட்டில் நின்றமைக்கும் காரணமே குறித்த திகதியில்…