(((என்நினைவலையே)))கவிதை நேசநேசன்

  தேங்கி நிற்கும் நினைவுகள் அனைத்திலும் …………..தேனாய் என்றும் இனிப்பவளே! ஏங்கி உனக்காய்த் தவித்த என்-இதயத்தை ..,,,,,,,,,,.ஏமாற்றி என்னிடம் பறித்தவளே .…

திருடன் சுருக்க படச்சுறுள் காணொளி

  யேர்மனியில் திருடன் குறும் பட சுருக்க படச்சுறுள் காணொளிவெளிவந்துள்ளது இதன் முழுமையான காணொளிமிகவரைவில் வரும் என எதிர்பார்ப்புடன் இருப்பவர்கள் மிக…

ஒரு நாள்…!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

அந்த ஒரு நாள் ஆனந்த திரு நாள்.. பிள்ளைகள் பேரப் பிள்ளைகள் வந்தார்கள் நின்றார்கள். கூடினர் குலவினர் கலகலத்தனர் கலைந்தனர்… ஒரு…

நிஜமாகுமா….!கவிதை.ரதிமோ

  மூடிய விழிகள் முடிந்து போன கதை சொல்லுமா…… தொலைத்த காலங்கள் தொலைந்த உறவுகள் மீண்டும் வருமா…… குருதி தோய்ந்த மண்ணில்…