அமரர் வீ.ஆர்.வரதராஜா அவர்களின் பிரிவில்… ஓராண்டு

மாயமிது வாழ்வெனினும் மரணமது முடிவல்ல! என் அன்பில் கலந்த நண்பர் ஊடகச் செம்மல் அமரர் வீ.ஆர்.வரதராஜா அவர்களின் பிரிவில்… ஓராண்டு இன்று!…

எழுத்தாணி நான் பேசினால்!கவிதை கவிக்குயில் சிவரமணி

தாகத்தோடு நான் இன்று தவிப்புக்கள் ஆயிரம் அனைத்தும் தந்துவிடத்தான் துடிக்கின்றேன் தருணம் அது உகந்ததானால் தமிழரின் பெருமைதனை தலைமுறைக்கு விதைக்க வேண்டும்…

விரைவில் வெளிவரவிருக்கும் {பஜாரிப் பெட்டை}காணொளிப்பாடல்

இயக்குனர் கே.ஜே அவர்களின் இயக்கத்தில் தமிழன் 24 நிறுவனத்தின் தயாரிப்பில் விரைவில் வெளிவரவிருக்கும் {பஜாரிப் பெட்டை} காணொளிப்பாடல், நடிப்பு – குகனி…