பாதை……!கவிதை

  அந்தப் பெரிய கண்டமெல்லாம் அகலவே திறந்து கிடக்கிறது அகதிக்கான பாதை……!!!! ஊர் முடக்கெங்கும் அபாய வார்த்தைகள் அப்பிப் கிடக்கிறது ……!!!…

சி.வசீகரன் படைப்பில் பூவரசம் தொட்டில்“ கவிதை நூலின் வெளியீட்டு

சுவிட்சர்லாந்து சி.வசீகரன் படைப்பில், ‚செல்லமுத்து வெளியீட்டகம்‘ அளிக்கும் „பூவரசம் தொட்டில்“ கவிதை நூலின் வெளியீட்டு விழாவானது, 06.05.2017, சனிக்கிழமை பிற்பகல் 02.00…

இருப்புக்குள் உனை தேடி!கவிதை சுதாகரன் சுதர்சன்

    இருண்டு போன உலகில் வாழ்வதாய் எனையே நொந்த காலங்கள் ஆயிரம் ஆனால் உன் இருப்பு நிரந்தரம் என்பதை நான்…

வெள்ளைநிறத்திலே ஒரு வாத்து…!கவிதை.ரதிமோகன்

வெள்ளைநிறத்திலே ஒரு வாத்து கண்டேன் உள்ளம் வானிலே பறக்கக் கண்டேன் வாத்துக்கூட்ட தலைவன்போலே முன்நின்று நீந்திச்செல்லக்கண்டேன்.., குவாக் குவாக் அழைக்கும் ஒலி…