இளம் கலைஞை கார்த்தனாவின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 12.05.17

.யேர்மனி எசன் நகரில் வாந்துவரும் மிருதங்க வாத்தியக்கலைஞை, வயலீன்வாத்திய் கலைஞையுமான இளம் கலைஞை கார்த்தனா: தனது 21….அகவை.தனது அம்மா, உற்றார், உறவினர்,…

வா நிபந்தனையற்றுப் பேசுவோம்!கவிதை – சாம் பிரதீபன் –

எமக்குள் கருத்து வேற்றுமை இருக்கட்டும், கொள்கை முரண்பாடு இருக்கட்டும், இருந்தும் வா… பேசுவோம் எந்தப் பக்கத்தில் இருந்தாவது ஏதோ ஒரு பாடத்தை.…

பாடப்புத்தகங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள ஈழத்தின் ‚தமிழ்மணி

பாடப்புத்தகங்களிலும் இடம்பெற்றுள்ள ஈழத்தின் ‚தமிழ்மணி அகளங்கன்‘ கவிதைகள்.(மூத்தோரை முன்வைப்போம்) அகளங்கன், வ‌வுனியா, இலங்கை. வவுனியா மாவட்டத்தின் பம்பைமடு எனும் ஊரில் பிறந்த…

குமாரு. யோகேஸ் அவர் புரியும் கலைத்துறைபணிக்காய்வாழ்துவோம்

இவர் இளம்வயதாக இருந்தாலும் இவரில் செயல்பாடுகள் இவரின் பேச்சுக்கள் ஓர் முதிர்த பக்குவப்பட்டவரின் நிலைகாணப்படுகின்றது தனக்கென்று சிந்திக்காமல் பெதுநலம் எதிகாலச்சந்ததிகளின் முன்னேற்றம்…

அன்னையர்தின வெளியீடு தாய்_மனசின் காணிளிப்பாடல்

எமது கலைஞர்களின் படைப்பாக இந்தாண்டு அன்னையர் வெளிவந்துள்ளது தாய்_மனசின் காணிளிப்பாடல் தாய் பிள்ளைமேல் கொண்டுள்ள அன்பைஅவள் பரிவுடன் பிள்ளைக்காக புரியும் பணியை…

கீர்த்தனா பிறந்தநாள்வாழ்த்து 12.05.17

யேர்மனியில் எசன் நகரில் வாழ்ந்து வரும் இளம் கலஞை கீர்த்தனா தனபாலசிங்கம் அவர்கள் 12.05.17 ஆகிய இன்று தனது பிறந்த Merken