நிழல் படக்கலைஞர் நோஷன் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 03.04.2021

யேர்மனி பக்ணாங் நகரில் வாழ்ந்துவரும் நோஷன் 03.04.2021ஆகிய இன்று அம்மா, அப்பா மனைவி, மகன் சஐீத்.சகோதரிகள், மருமக்கள், மாமான்மார், மாமிமார், மத்துனர்மார்…

இளம் நடனக்கலைஞை, டுநியா பாபு அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 03.04.2021

யேர்மனி எசன் நகரில் வாழ்ந்துகொண்டிருக்கும் இளம் நடனக்கலைஞை, டுநியா பாபு இன்று தனது இல்லத்தில் அப்பா, அம்மா,சகோதரர்களுடன் உற்றார், உறவுகளுடனும், நண்பர்களுடனுமாக…

ஊடகவியலாளர் சிவகுரு.பிறேமானந்தன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 03.04.2021

ஊடகவியலாளர் சிவகுரு.பிறேமானந்தன் அவர்கள் 03.04.2021 அகிய இன்று தனது பிறந்தநாள்தனைஆகிய இன்று தனது மனைவி. பிள்ளைகள். உற்றார், உறவுகளுடனும், நண்பர்களுடனுமாக இணைந்து…