இன்றய கலைஞர்கள் சங்கமத்தில் பாபு ஜெகநாதன் கனடாவில் இருந்துசிறப்பிக்கின்றார்25.07.2021 இரவு 8 மணிக்கு

இன்றய கலைஞர்கள் சங்கமத்தில் பாபு ஜெகநாதன் இசையமைப்பாளர் பாடகர் தாளவாத்திய கலைஞர் கனடாவில் இருந்து கலந்துகொண்டு தனது கலைப்பணத்‌தையை யும் தான்…