வாசிப்பு…!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  இன்று எம்மிடம் இல்லாமல் போனவற்றில் இதுவும் ஒன்று… முழுமை செழுமை பொறுமை இனிமை என நீளும்… உலகம் சுருங்கி மனங்கள்…