வசந்தம் !கவிதை சுபாரஞ்சன்

இருள் சூடும் முகங்களில் இளவேனில் வந்து ஒளி வீசும் இதமான தென்றலில் மணம் வீசும்…. கூடியிருந்து குருவிகள் பேசிக்கொள்ளும் தளிர் தாங்கும்…

காய்ந்து போகாத இரத்தக்கறை‘ குறுநாவலுக்கான ஆய்வுரை

ஈழத்தின் யாழ்ப்பாணம் நெல்லியடியில், கவிஞர் கம்பிகளின்மொழி பிறேம் அவர்களின் ‚காய்ந்து போகாத இரத்தக்கறை‘ குறுநாவலுக்கான ஆய்வுரை நிகழ்த்திய நேரமிது. வன்னியின் போர்க்கால…

சந்தோஷங்கள்.!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  ஏழைகளையும் இலகுவில் இன்புற வைத்திடும் சின்ன சின்ன சந்தோஷங்கள்… விஞ்ஞான விளைச்சலில் மொபைலின் அறுவடையால் சந்தோஷங்கள்… பட்டி தொட்டி எங்கனும்…

எங்கள் தலைவர்

நடந்திட அதிரிடும் நானிலமும் – இவர் தடந்தோ ளெழும் உயர் தமிழ்உரமும் – அது படர்ந்தே விரிந்திட தமிழ் நிலமும் –…