தெய்வங்கள்!!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  தேவைகள் அறிந்து சேவைகள் செய்யும் காலங்கள் காணாமல் போயின..! பஞ்சம் பிணி துயரங்கள் சூழும் தற்காலத்தில் பார்வைகளும் பரா முகங்களும்..!…

உனக்காவே நான் வாழ்கிறேன்!கவிதை மட்டுநகர் கமல்தாஸ்

கண்களை நான் பார்க்கும் போது எண்ணங்களை காண்கின்றேன் தூர தேசம் நீ வாழ்ந்தாலும் என் அருகில் போல் உணர்கின்றேன் உன் இதயமென்ற…