மருத்துவரும் நாமும் அருணி வேலளகன் நரம்பியல் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் . STS தமிழ் தொலைக்காட்சியில் 15.10.2021

மருத்துவரும் நாமும் என்ற நிகழ்வில் , யேர்மனியில் வாழ்ந்து வரும் திருமதி.அருணி வேலளகன் நரம்பியல் சத்திர சிகிச்சை நிபுணர் இன்றய நிகழ்வில்…

கௌரி மூர்த்தி கண்ணன் அவர்களின் பிறந்தநாள்வாழ்த்து 15.10.2021

யேர்மனி பேர்லீனி நகரில் வாழ்ந்துவரும்  கௌரி மூர்த்தி கண்ணன்அவர்கள் 15. 10.2021இன்று தனது பிறந்தநாள் தனை தனது கணவர் பிள்ளைகள் உற்றார்,…