கிளிநொச்சியில் 09.11.19 அன்று கலாலயம் நாடகக்கலைஞர்கள் பாரிஸ் பாலம் படைப்பகத்-தினரால் மதிப்பளிக்கப்பட்டார்கள்

கிளிநொச்சியில் 09.11.19 அன்று கலாலயம் நாடகக்கலைஞர்கள் பாரிஸ் பாலம் படைப்பகத்-தினரால் மதிப்பளிக்கப்பட்டார்கள்.அக்குழுவின் முதன்மை செயலர்P.உமாகாந்தன் அவர்களுக்கு பொன்னாடை போர்த்தி நினைவுச்சின்னம் வழங்கப்பட்டதோடு…

ஒளிப்பதிவாளர் திரு திருமதி ,கிரிதம்பதிகளின் திருமணநாள் வாழ்த்து: (11.11.2019)

யேர்மனி வாழ்ந்துவரும் ஒளிப்பதிவாளர் திரு திருமதி கிரி தம்பதிகளின் திருமணநாள் (11.11..19) தமது இல்லத்தில் பிள்ளைகளுடனும் உற்றார் ,உறவினர்,,நண்பர்களுடனும் கொண்டாடுகின்றனர் இருமனம்…