சோஸ்ற் தமிழ்க் கல்வி கலாசாரபாடசாலையின் 25 வது ஆண்டு விழா28.10.2017

28.10.2017 இன்று யேர்மனி சோஸ்ற் தமிழ்க் கல்வி கலாசார ௮மைப்பு நடாத்தும் தமிழ்ப் பாட௪ாலையின் 25 வது ஆண்டு விழா தமிழர்…

மார்க் ஜனாத்தகன்(அனாதியன்) அவர்களின் இரு கவிநூல்கள் வெளியீட்டு 29.10.2017

 இருநூல்கள் வெளியீட்டில் புலம்பெயர் தமிழுறவு மார்க் ஜனாத்தகன்(அனாதியன்) அவர்களின் இரு கவிநூல்கள் வெளியீட்டில் கலந்துகொண்டு கைகொடுப்போம். காலம்: 29.10.2017. நேரம்: காலை…

திரு திருமதி சுதர்சன் ஜெயந்தினிதம்பதிகளின் திருமணநாள் வாழ்த்து: (28.10.17)

யேர்மனி கயில்புறோன் நகரில் வாழ்ந்துவரும் வரைகலைக்கலைஞர் திரு திருமதி சுதர்சன் ஜெயந்தினிதம்பதிகளின் திருமணநாள் வாழ்த்து: (28.10.17) இவர்கள் இன்றயதினம் தமது இல்லத்தில்…

யாழில் சுவாமி விபுலானந்தர் நினைவரங்கம்

யாழ்ப்பாணத் தமிழ்ச்சங்கம் முன்னெடுத்த சுவாமி விபுலானந்தர் நினைவரங்கம் நிகழ்வு 27.10.2017 வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு நல்லை ஆதீனக் கலாமண்டபத்தில் தமிழ்ச்சங்கத்…