***என் பிறப்பு***

உங்கள் உதிரத்தில் அன்று நான் உருவாகினேன் உங்கள் சரீரத்தில் நன்றே ஒரு கருவாகினேன் உங்கள் ஊட்டத்தால் உறுதியான சிசுவாகினேன் உங்கள் மடிதனில்…

விரிவுரையாளர் அ.பௌநந்தியின் பிரவுபசாரவிழா

கோப்பாய் ஆசிரியகலாசாலையின் விரிவுரையாளராகப் பணியாற்றி கொழும்புப் பல்கலைக்கழக கல்விப் பீட விரிவுரையாளராகப் பணியுயர்வு பெற்றுச் சென்றுள்ள அ.பௌநந்திக்கான பிரிவுபசார வைபவம் இன்று…