காதல்!கவிதை ஜெசுதா யோ

யாரையும் கட்டாயப்படுத்தி வருவதும் இல்லை தானாக வந்த காதல் தானாக போவதுமில்லை விருப்பு என்பது அவரவர் மனங்களைப் பொறுத்தது நேற்றுவரை பிடித்த…

***முடிவில் இதுவே முடிவானது***

மலரே உன்னை நானும் மணக்க ………மலைகள் பல தாண்டி வந்தேன் தளரா மனதோடு தடைகள்பல தாண்டியே ………தளிரே உனைத் தரிசிக்க வந்தேன்…

ஈழசினிமாவின் ஒரு மூத்த ஆசானிடம் இருந்து ”உம்மாண்டி” ஆசி வார்த்தைகளி

ஈழசினிமாவின் ஒரு மூத்த ஆசானிடம் இருந்து ”உம்மாண்டி” திரைப்படம் பெற்றுள்ள ஆசி வார்த்தைகளில் நெகிழ்ந்து போயிருக்கிறேன்…… மதிசுதாவின் „உம்மாண்டி“ முழுநீளத் திரைப்படத்தைப்…

கலைத்தாயின்மகன்கலைஞர் தயாநிதி கலைப் பிரியன். சிறுப்பிட்டி தேவா..பற்றி

எஸ்.ரி.எஸ் இணையத்தளத்தின் ஆசிரியன். இலாப நோக்கமற்ற செயல் வேந்தன். ஈழத்துக் கலைஞர்களுக்கு களம் அமைத்த காவலன். இசை அமைப்பாளன். இறுவெட்டுக்கள் பலவற்றை…