32 ஆவது ஆண்டு வாணிவிழாக் கலைமாலை மிகச்சிறப்பாக 30.9.2017 நடந்தேறியது

எசன் நுண்கலைக் கல்லூரி,அறநெறிப்பாடசாலை, மாணவ மாணவிகள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் கலை ஆர்வலர்கள் இணைந்து வழங்கிய 32 ஆவது ஆண்டு வாணிவிழாக்…

வேறுபடுகிறான்!கவிதை ஜெசுதா யோ

ஒவ்வொருவரும் தோற்றத்தால் குணத்தால் திறமைகளால் என்று எல்லா விதங்களிலும் வேறுபடுகிறான் மனிதன் முழமையோட இங்கு யாரும் படைக்கபடவில்லை குறைகள் இல்லாத மனிதனும்…