ஆரவாரம் இன்றி !கவிதை தே.பிரியன்

மதுவை ஒருபகுதி மனசார விரும்புகிறது போதை மயக்கம் தாங்கி தீபாவளி கொண்டாடவாம் உறவு ஒருபக்கம் என் சொந்தக்காரர்கள் இன்றாவது வருவார்களா என்ற…

ஆயிரம் கவிஞர்களின் கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா

1000 கவிஞர்களின் கவிதை நூல் வெளியீட்டு விழா எதிர்வரும் 21.10.2017 சனிக்கிழமை காலை 9.30 மணிக்கு யாழ். வீரசிங்கம் மண்டபத்தில் இடம்பெறவுள்ளது.…