குமாரு. யோகேஸ் நெடுஞ்செழியன் தரம் (5) புலமைப்பரிசில் 2017 சித்திபெற்றார்

சிலாவத்தை தமிழ்பாடசாலையில் தரம் ஐதில் புலமைப்பரிசில் 2017 சித்திபெற்ற மாணவன் பாராட்டி கௌரவிக்கப்பட்ட குமாரு. யோகேஸ்.நெடுஞ்செழியன் அவர்களுக்கான பாராட்டும் பட்டையங்களும் பதக்கமும் அணியப்பட்டுள்ளது…

தரைத் துரோகத்தை விடவும் கடல்த் துரோகம் சகிப்புடையது

நம்பிக்கைத் துரோகத்தின் நவீன சாட்சி ‚கடல்‘ துரோகிப்பது பற்றி… அரசியல்வாதிகளிடமிருந்து கடல் கற்றுக்கொண்டதா..? கடலிடமிருந்து அரசியல்வாதிகளா..? தன் பிள்ளைகளை தானே தின்றுவிடும்…

Breaking news, interchangeably termed latebreaking news is a special report or special coverage or news bulletin

It could be a story that is simply of wide interest to viewers and has little…

பன்முக ஆற்றல் உள்ள கலைஞர் சின்னையா மகேஸ்வரன்

சின்னையா மகேஸ்வரன் இந்து மகேஸ். பன்முக ஆற்றல் யேர்மனி.. ………………………………………. பிரமிக்க வைத்திடும் பலர் சாதனைகள் பலவற்றை நிகழ்த்தி விட்டு மௌனிகளாகவும்…

*******தாய் மொழி *****

வாய்மொழிவது, தமிழ்மொழியானதால், வந்தவரெல்லாம் தமிழராகிட முடியாது. தாய் மொழி என்பது உன் உத்திரம், தானாக ஊற்றெடுக்கும் உரிமை அது. நாய் போல…