தியாக சொல்லின் பொருளானவன்!கவிதை ஜெசுதா யோ

தியாகம் என்ற சொல்லின் பொருளானவன் சாத்வீகப்போராட்டத்தில் உலகில் தனியிடம் பிடித்தவன் இறந்தும் உடலை பயன்பெறச்செய்தவன் எங்கள் மனங்களில் நிறைந்த மகத்தானவன் அகிம்சையே…

~~~மகேசன் தீர்ப்பு~~~

மொபைல்போன் என்ற ஒரு பொருளால் மகத்தான பலவிடயங்களை இன்று மனிதன் இருந்த இடத்தில் இருந்தே மிக எளிதாகவும் துல்லியமாகவும் மறுகணமே அறிந்து…

செயல் வேந்தர் ஆசிரியர். கி.செ.துரை

இவர் எண்ணம் எழுத்து செயல் மூன்றும் சேர்ந்த கலவை.. சாதனைகளை எட்டுவதே என்றும் இவரது முனைப்பு. புலம் பெயர் நாட்டில் முதல்…

~~~ஊராசை~~~

ஊருக்கு போக வேணுமெண்டு ஆசை, உற்றாரை கண்டு மகிழ நல்ல ஆசை. உச்சி வெயிலால் வேர்த்திட ஆசை, உப்புத்தண்ணியில குளித்திட ஆசை…