இதயச் சுவரை எதுக்கு தீண்டுகிறாய்…? 

என் நெஞ்சோரம் வாடிய பூக்களெல்லாம் உன் விழிகளில் வழிந்த  உணர்ச்சி கோடுகளை வாரி அணைத்துக் கொள்ள துடிக்கிறதடி சிலிர்த்துப் போய் கிடக்கும்…

“மெய் வெளி” நாடகப் பயிலக ஆரம்ப விழா!

நாடகக்கலையை எமது அடுத்த சந்ததிக்கு பரீட்சயமாக்கவும், அதன் சுவையை அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளவும் நாம் ஒரு அரங்கியல் பாடசாலையை ஆரம்பித்திருக்கிறோம். முறையான அரங்கப்…

நிறை குடம்.

எனை கடந்த கனவுகள் உடைந்த பானைகளாயின.. வாழும் காலத்தில் வாய்த்த வரமானதால் கை மேல் வீணையானது.. மீட்காத வீணையானதில் விரல்களுக்கும் வேதனை..…