செல்வா முகுந்தன் கதை,இயக்கத்தில் „தூரிகைப்பெண்ணே“

செல்வா முகுந்தன் கதை,இயக்கத்தில் „தூரிகைப்பெண்ணே“ கதை,இயக்கம் -செல்வா முகுந்தன் இசை- சுதர்சன்..c பாடல் வரி- செல்வா முகுந்தன் பாடியவர்கள் -மயூரா சங்கர்,…

வரும் 16திகதி வெளியிடப்படஉள்ளதுஅன்னை ஸ்ரீகனகதுர்கை இறுவெட்டு

யேர்மனி சுவெற்றா ஸ்ரீகனகதுர்கை ஆலயத்துக்காக உருவான அன்னை ஸ்ரீகனகதுர்கை இறுவெட்டு 16.7.2017 11.00க்கு வெளியாகும் என்பதை  ஸ்ரீகனகதுர்கை  அடியார்களுக்கு அறியத்தருகின்றனர் ஆலய…