போலிகள்…கவிஞர் தயாநிதி

புரட்டிய பக்கங்கள் புரட்டாத பக்கங்கள் விருப்பமிடும் விரும்பாமலும் விடுகதையாகி யோக்கியம் ஆரோக்கியம் நலன் கெட நகருது முகநூல்… உண்மையில்லை உணர்வில்லை போலிகளே…

கட்டாயத் திருமணம் !கவிதை கவித்தென்றல் ஏரூர்

உணர்வுகள் விலை போனது உயிரைக் கரைத்து விலையானது உணர்வுக்கும் உயிர் உள்ளது உணராமல் உறவாட உறவாகுது தேன் குடிக்கும் வண்டுக்கு தேவை…

செல்வி டிலக்‌ஷனாவின்“ சபிக்கப்பட்ட பூ“ கன்னிக் கவிதைத் தொகுப்பு வெளியீடு.

யாழ்.பல்கலைக்கழக மாணவி, செல்வி டிலக்‌ஷனா அவர்களின் “ சபிக்கப்பட்ட பூ“ கன்னிக் கவிதைத் தொகுப்பு வெளியீடு. அனைவரையும் சமூகமளித்து, ஆதரவு தந்து,…