மடமையை கொளுத்துவோம்!கவிதை மட்டுநகர் கமல்தாஸ்

  ஆயிரம் பேருக்கு தானம் செய்து போக்கும் பாவத்தை தாயின் மனதை குளிர வைத்தால் பாவப்பதிப்பு மறைந்து விடும் ஆயிரத்தெட்டு கோயில்கள்…

நீயின்றி என் உயிரில்லை!!கவிதை ஜெசுதா .யோ

தனிமையில் இருந்தபோது வரமாய் வந்தாய் என் சோகங்கள் தீர்த்தாய் தாய் போல பாசங்கள் தந்தாய் சில நாட்களில் மட்டும் நீ தொலைவாகிறாய்…

மிக விரைவில் வெளிவரவுள்ள அரியாலை…டா காணொளிப்பாடல்

  யாழ்பாணத்தில் அரியாலை மண் வாசத்தை எடுத்துக்கூறும் அழகான பாடல் நண்பன் Scanowa Fernando Harzi இசையில் Rap Sindhu அவர்களின்…