மீளா அடிமை உமக்கே ஆளாய்….. – இந்துமகேஷ்

அறிந்தும் அறியாமலும், தெரிந்தும் தெரியாமலும், உணர்ந்தும் உணராமலும் தொடர்வது வாழ்க்கை. இந்தத் தொடர்கதை இன்பம் நோக்கியது. முடிவில் இன்பம் பெறவென முயன்று…

விலாசம்.!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

சாமியின் பெயரால் பூமியில் குளப்பம்.. எண்ணங்கள் சுருங்கியதால் அவ நம்பிக்கை நீள்கின்றது.. வேடிக்கையின் பேரால் எங்கும் வேதனைகள் பெருகுகின்றது.. உணர்வுகளை மறைத்து…