உழைப்பு…கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

  தருணங்களை தவறவிடாது பயணங்களை புறக்கணிக்காது நேரங்களை நேசிப்போடு எனதாக்கி நாடக் கலை வயல்களில் நான் துாவிடும் நாற்றுக்களின் அறுடைகளில் ஒன்றாகத்…