இணுவையூர் ஒன்றியம் மூன்றாம் ஆண்டு கலைமாலை விமரிசயாகக் கொண்டாடப் பட்டது.

இணுவையூர் ஒன்றியம் மூன்றாம் ஆண்டு கலைமாலை நிகழ்வானது வெகு விமரிசயாகக் கொண்டாடப் பட்டது. இந்த நிகழ்விலே இலங்கையில் இருந்து பிரதம விருந்தினரும்,…

‚தமிழ்மாணி‘ விருதினைப் பெற்றுக் கொண்ட தமிழாலய ஆசிரியை திருமதி. ஜெயகலா ஜெயரட்ணம்.

‚தமிழ்மாணி‘ விருதினைப் பெற்றுக் கொண்ட தமிழாலய ஆசிரியை திருமதி. ஜெயகலா ஜெயரட்ணம். தமிழக் கல்விக் கழக ஆசிரியையான திருமதி.ஜெயகலா ஜெயரட்ணம் பல…

வீராப்புப் பேச்சு எதர்க்கு….?

புலம்பெயர்ந்து வாழும் ஈழதேசத்து உறவுகள் பெரும்பான்மையினர் யாவரும் கைப்பையுடன் புறப்பட்டு வந்து“ நாட்டில பிரச்சினை அகதித்தஞ்சம் வேணும்“ என்று அழுது புரண்டு…