பசுமைக்காதல் குறும்படத்தின் முதல் பார்வை சமுகவலைத்தளங்களில் வெளியீடு

சமுகப்பணி பட்ட மாணவன் ருவுதரன் சந்திரப்பிள்ளையின் இயக்கத்தில் உருவாகிவரும் பசுமைக்காதல் குறும்படத்தின் முதல் பார்வை சமுகவலைத்தளங்களில் வெளியிடப்பட்டு அனைவரின் எதிர்பார்ப்பையும் கவர்ந்து…

*அலட்சியம் **

ஆறு மணிக்கு நான் அலுவலகம் போக வேணும் , அஞ்சு மணிக்கு அயர்ந்து தூங்கும் வேளை ‚ அலாரம் ‚வீல்ல் .என…