சுமையல்ல.!கவிதை கவிஞர் தயாநிதி

கல் தோன்றி மண் தோன்ற முன் தோன்றிய மூத்த மொழி… பல நூறு ஆண்டுகள் கடந்த மொழி. என் மொழி சுமையல்ல…

கலைஞை செல்வி „லக்சனா“அவர்களின் பிறந்தநாள்23.05.17

பரிசில் வாழ்ந்துவரும் செல்வி „லக்சனா“ அவர்களின் பிறந்தநாள் இன்றாகும் இவரை உற்றார் உறவினர் நண்பர்கள் கலையுலக நண்பர்களுடன் இவர் தனது பிறந்தநாளைக்கொண்டாடுகின்றார்…

உலகளாவிய போட்டியில் வெற்றியீட்டி கவிச்சுடர் சிவரமணி

இந்திய முப்பெரும் முகநூல் அமைப்புக்களின் உலகளாவிய போட்டியில் வெற்றியீட்டி கவிச்சுடர் சிவரமணி அவர்கள் அமுதசுரபி அமைப்பினால் ஈழக்குயில் விருதும். கவியுலகப்பூஞ்சோலை அமைப்பினல்…