எதிர்பாராமல் சந்தித்துக்கொண்ட இரு கலைஞர்கள்

எஸ்.ரி.எஸ் கலையகம் இவர் வரவால் பெருமையடைகிறது ஈழத்தில் தலைசிறந்த கலைஞன் ஈழவர் மெல்லிசைபாடகர்வரிசையில் சிறந்துவிளங்கியவர் பாடகராக கவிஞனாக கிந்திப்பாடல்கள் பாடுவதில் சிறந்து…

வசந்தத்தில் ஓர் நாள் !கவிதை கவிக்குயில் சிவரமணி

  இதயவானம் சிவந்தது இறகு இரண்டு பறந்தது வான உலாவந்தது வசந்தராகம் இசைத்தது அன்பு மழையில் நனைந்தது அற்புதவிளக்காய் காதல் தெரிந்தது…

***விழிவிஷம்**கவிதை விஷநேசன்

பெண்களிடம் அன்பு வை மனிதானாய், நீ மண்ணுலகில் மதிக்கபடுவாய் புனிதனாய். கண்களை மட்டும் நம்பாதே,அதில் வடியும்-மாயக் கண்ணீரை நம்பியேவிடாதே.-அவள் கருவிழிகளோ கன்-நாகத்தின்…